Algemene Voorwaarden

  1. Truffelceremonie.shop is onderdeel van Truffelceremonie.com en Focus te Zutphen, KvK 82844259.
  2. Door het bestellen van producten uit deze webshop verklaart de koper zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
  3. Onze annuleringsvoorwaarden: verse producten als truffels, microdosing truffels, cacao en andere aangeboden etenswaren, kunnen niet geretourneerd worden i.v.m. hygiene en de houdbaarheid van de producten.
  4. Truffelceremonie.com zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de verzending.
  5. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Truffelceremonie.shop via info@truffelceremonie.shop. De indiener van de klacht ontvangt binnen enkele dagen een reactie.
  6. Op alle door Truffelceremonie.shop gesloten overeenkomsten en uitgevoerde werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement van de vestiging van Truffelceremonie.com is de rechter die bevoegdheid toekomt ter zake geschillen welke uit deze overeenkomst voortvloeien.
  7. Privacy, wet AVG: Bij het aangaan van de klant / leveranciersverhouding geeft de koper Truffelceremonie.shop en Truffelceremonie.com toestemming om diens gegevens en bestellingen te verwerken in het kader van de te verlenen service. Deze toestemming omvat mede: I. het verwerken van persoonsgegevens aanwezig in het account in deze webshop; II. het verstrekken van persoonsgegevens aan onze online Payment service provider inzake de betalingen etc;